รับสอนเลขประถมศึกษา กับอาจารย์ดัง

รับสอนเลขอาจารย์ดัง

รับสอนเลขคณิตศาสตร์ประถมศึกษา กับอาจารย์ดังสนใจติดต่อทักสอบถามรายละเอียดได้ ที่นี่

รับสอนเลขคณิตศาสตร์ประถมศึกษา กับอาจารย์ดังสนใจติดต่อทักสอบถามรายละเอียดได้ ที่นี่

ขายหนังสือ แผ่นซีดี สอนทุกสูตรทุกขั้นตอนเข้าใจง่าย เรียนเองที่บ้านได้ แถมวีดีโอการสอนผ่าน youtube ทำไม่ได้สอบถามได้ (ราคา พิเศษ 199 บาทเท่านั้น) สนใจทักก่อนได้ก่อน

(66) 02 2363738
klang4561@gmail.com


สาระการเรียนรู้ ป.4 ( เล่ม 1 )

สาระการเรียนรู้ ป.4 ( เล่ม 1 )
บทที่ 1. จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
บทที่ 2. การบวกและการลบ
บทที่ 3. เรขาคณิต
บทที่ 4. การคูณ
บทที่ 5. การหาร
บทที่ 6. สถิติ และ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

สาระการเรียนรู้ ป.4 ( เล่ม 2 )

สาระการเรียนรู้ ป.4 ( เล่ม 2 )
บทที่ 7. การวัด
บทที่ 8. พื้นที่
บทที่ 9. เงิน
บทที่ 10. เศษเงิน
บทที่ 11. เวลา
บทที่ 12. ทศนิยม
บทที่ 13. การบวก ลบ คูณ หารละคน

สาระการเรียนรู้ ป.5 ( เล่ม 1 )

สาระการเรียนรู้ ป.5 ( เล่ม 1 )
บทที่ 1. จำนวนนับ
บทที่ 2. การบวก การลบ การคูณ หารจำนวนนับ
บทที่ 3. มุม
บทที่ 4. เส้นขนาน
บทที่ 5. สถิติ และ ความน่าจะเป็น เบื้องต้น
บทที่ 6. เศษส่วน
บทที่ 7. การบวก การลบ การคูณการหารเศษส่วน

สาระการเรียนรู้ ป.5 ( เล่ม 2 )

สาระการเรียนรู้ ป.5 ( เล่ม 2 )
บทที่ 8. ทศนิยม
บทที่ 9. การบวก การลบ การคูณทศนิยม
บทที่ 10. บทประยุกต์
บทที่ 11. รูปสี่เหลี่ยม
บทที่ 12. รูปสามเหลี่ยม
บทที่ 13. รูปวงกลม
บทที่ 14. รูปเรขาคณิต และ ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

สาระการเรียนรู้ ป.6 ( เล่ม 1 )

สาระการเรียนรู้ ป.6 ( เล่ม 1 )
บทที่ 1. จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนนับ
บทที่ 2. สมการและการแก้สมการ
บทที่ 3. ตัวประกอบของจำนวนนับ
บทที่ 4. มุมและส่วนของเส้นตรง
บทที่ 5. เส้นขนาน
บทที่ 6. ทิศและแผนผัง
บทที่ 7. เศษส่วน และ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน

สาระการเรียนรู้ ป.6 ( เล่ม 2 )

สาระการเรียนรู้ ป.6 ( เล่ม 2 )
บทที่ 8. ทศนิยม
บทที่ 9. การบวก การลบ การคูณทศนิยม
บทที่ 10. การหารทศนิยม
บทที่ 11. รูปสี่เหลี่ยม
บทที่ 12. รูปวงกลม
บทที่ 13. บทประยุกต์
บทที่ 14. รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
บทที่ 15. สถิติ และ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น


รับสอนเลขโดยอาจารย์ดัง

The Man Who Knew Infinity (2015)

เรื่องราวของ ศรีนิวาสะ รามานุจัน เด็กบ้านนอกอัจฉริยะที่ศึกษาวิชาเลขคณิตศาสตร์ขั้นสูงด้วยตัวเอง ซึ่งเขาได้เขียนจดหมายส่งไปหา ศาสตราจารย์ จี.เอช. ฮาร์ดี้ อาจารย์ผู้สอนคณิตศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ท่ามกลางความเคลือบแคลงที่อาจารย์คนอื่นมีต่อรามานุจัน ฮาร์ดี้กลับมองเห็นความยอดเยี่ยมในพรสวรรค์ที่หนุ่มอินเดียผู้นี้มี netflix

3 thoughts on “รับสอนเลขประถมศึกษา กับอาจารย์ดัง”

Leave a Reply to panitann Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *